Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Festo Production s.r.o. – změna technologie čištění extruderu

Výrobní závod Festo Production Česká Lípa se intenzivně zabývá procesem zefektivňování procesu výroby a snižování výrobních nákladů. Jedním z cílů firmy bylo snížit náklady na snížení extruderů a extruzních hlav.

Hadice se extrudují celkem na 16 výrobních linkách, z toho na 11 se zpracovává polyuretan, na 3 linkách polyetylen a na 2 linkách polyamid. Jedná se o přibližnou měsíční produkci 4,5 milionu metrů hadic různého provedení. Festo Production je v současné době hlavním světovým výrobcem hadic pro průmyslovou automatizaci. Kromě toho jsou pobočné extruzní závody firmy Festo také v Indii, Brazílii a Číně.

Výrobní závod Festo Production Česká Lípa se intenzivně zabývá procesem zefektivňování procesu výroby a snižování výrobních nákladů. Jedním z cílů firmy bylo snížit náklady na snížení extruderů a extruzních hlav. Zkušenosti včetně nových metod čištění extruderů jsou po praktickém prověření v závodě v České Lípě postupně aplikovány i v ostatních extruzních závodech firmy Festo. Proces čištění extruderů je nutnou součástí technologického procesu výroby a zpracování plastů. Je známo větší množství způsobů nebo nástrojů pro čištění komor, šneků a extruzních hlav.

Dříve aplikovaná metoda byla založena na používání čisticího granulátu se složením podobným plexisklu současně s použitím čisticí pasty s abrazivním účinkem. Přitom ovšem docházelo k postupnému opotřebení čištěných ploch, důsledkem toho byla změna jejich geometrie a užitných vlastností, zkrácení životnosti čištěných strojních částí a tím i dlouhodobě k poměrně vysoké provozní náklady. Jako alternativa byly testovány různé speciální čisticí granuláty od různých světových výrobců. Zatím nejlepších zkušeností bylo dosahováno při použití přípravků ULTRA PLAST. Jmenovitě jsou požívány přípravky PO-E pro soustavu extruder-pumpa-extruzní hlava a WP pro následné čištění pouze šneku (bez pumpy) a extruzní hlavy na samostatném pracovišti.

čistící granulát ULTRA PLAST

Z praktických testů vyplynulo, že předností čisticího materiálu PO-E je jeho dobrá schopnost vázat na sebe zbytky plastu a zároveň nelepit na kovové povrchy čištěných dílů. Tento čistič je úspěšně ponecháván ve stroji během delších provozních odstávek, např. přes víkend. Předpokládá se, že správné používání tohoto čističe vedlo k praktickému výraznému snížení výskytu vměstků ve výrobcích a tím i ke snížení zmetkovitosti celé výroby. Čisticí materiál WP je proti tomu abrazivní, a proto je používán zejména na silně znečištěné šneky, komory a hlavy, a to po předchozím použití přípravku PO-E.

Provedená změna v technologii čištění extruderu:

procespůvodní stavnový stav
průměrná celková doba celého čištění stroje včetně hlavy:180 minut60 minut
průměrné náklady na spotřební materiál (čisticí materiály) pro 1 stroj:1 500 CZK700 CZK

Vzhledem k intervalům čištění strojů 1x týdně dochází k výrazným finančním úsporám nejen na straně čisticích prostředků, ale i na straně výrobního času. Pouze změnou čištění došlo k úspoře výrobního času cca 2 hodiny týdně na každé lince.

Provedená změna v technologii čištění extruzních hlav:

Pro dočištění extruzních hlav bylo připraveno speciální pracoviště, tvořené starým vyřazeným extruderem s komorou a šnekem, které jsou již ve stavu nepoužitelném v sériové výrobě. Na pracoviště je umisťována extruzní hlava pouze za účelem vyčištění, a to s použitím přípravku WP. Výhodou samostatného pracoviště je úspora výrobního času na extruzní lince, zahrnutá již v předchozím odstavci.

Samotný proces čištění hlavy se časově zkrátil o cca 50 % a náklady na spotřební materiál na vyčištění každé extruzní hlavy se snížily o cca 65 %. Kromě toho došlo ke zřetelnému prodloužení životnosti dílů extruzní hlavy, kdy po cca 6 měsících požívání nebyly na těchto dílech patrné žádné stopy povrchového opotřebení nebo změny rozměrů či geometrie.

procespůvodní stavnový stav
průměrná celková doba čištění:60 minut30 minut
průměrné náklady na spotřební materiál pro 1 čištění:830 CZK290 CZK

Uvedené náklady zohledňují nejen náklady na čisticí granulát, ale i na kartáče pro finální dočištění. S použitím přípravků ULTRA PLAST došlo k výraznému snížení spotřeby právě kartáčů a potřeby čištěné plochy ještě mechanicky dočišťovat.

Další články

03/01/2018

Vytáčecí jednotky Desoi pro odformování vnitřních závitů ve formách

Vytáčecí jednotky jsou sestavou komponentů, které umožňují jednoduché odformování variabilních vnitřních závitů ve formách na plasty. Toto řešení je na trhu více než deset let s elektrickými i hydraulickými motory. Německá společnost DESOI je v tomto sortimentu naprostou špičkou od samého počátku a jako výrobce využívá svého unikátního patentovaného systému.

03/01/2018

Role systému i-MET ve 4. průmyslové revoluci

Čtvrtá průmyslová revoluce je v plném běhu. O důvodech a nezbytnosti jejího přijetí snad již není třeba diskutovat. Pro její úspěšnou implementaci a udržení konkurenceschopnosti lisoven plastů v České Republice je třeba rozvoj a investice na několika úrovních.

05/04/2017

Systém CUMSA DOUBLE RACK – revoluční řešení pro formy

Nový mechanismus Cumsa Double Rack prokazuje své kvality i na českém trhu. Tato alternativa ke konvenčním šikmým vyhazovačům dovede výrazně usnadnit práci nástrojárně, zároveň však i rapidně zmenšit a zjednodušit formy. Výsledkem jsou formy dostupné v kratším termínu a za nižší cenu. Reálně dovede DR ušetřit náklady v hodnotě milionů korun za nákup nových nebo prodloužených verzí vstřikolisů pro dané projekty.

ARCHIV ČLÁNKŮ