Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Způsoby oznamování

 • Oznamovatel je oprávněn podat oznámení

  Ministerstvu spravedlnosti
  Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2,
  tel.: 221 997 840,
  e‑mail: oznamovatel [zavinac] msp.justice.cz,
  web: oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

  a/nebo příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného povinným subjektem CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o., IČO 27680703 se sídlem Polnička 309, 591 02, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51579 (dále jen „povinný subjekt“) ústně a/nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů.

 • Oznamovatel, který podává oznámení písemně tak může učinit:

  • e‑mailem na adresu whistleblowing [zavinac] cecho.cz nebo

  • poštou na adresu CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o., Polnička 309, 591 02, k rukám Příslušné osoby, obálku je nutné označit „Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) – neotvírat“

Helena Cempírková
příslušná osoba
whistleblowing [zavinac] cecho.cz
Jana Kuncová
zástupce příslušné osoby
whistleblowing [zavinac] cecho.cz

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů.