Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Dotační publicita

Digitální vzdělávání na Žďársku

Registrační číslo: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008465

Projekt je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností informačních technologií a Průmyslu 4.0 v našich členských firmách.

Digitální vzdělávání na Žďársku, CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

FOND VYSOČINY – INOVAČNÍ VOUCHERY 2022
Digitální transformace výroby podniku CECHO

ID: FV02839.0008

www.kr-vysocina.cz

FOND VYSOČINY – INOVAČNÍ VOUCHERY 2022 – Digitální transformace výroby podniku CECHO


Instalace FVE o výkonu 149,4 kWp v areálu společnosti CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002688

Popis projektu: Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. o výkonu 149,4 kWp bez akumulace. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).

Cíle projektu:Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.

Instalace FVE o výkonu 149,4 kWp v areálu společnosti CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.
ROZVOJ SPOLEČNOSTI CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

Nabídka nových služeb

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Potenciál – III. výzva bylo vytvořeno moderní zkušební pracoviště, jehož cílem je ověřování nových technologických řešení vstřikovacích forem, zkoušení neověřených materiálů pro vstřikování a testování speciálních horkých systémů a jejich komponentů ve vstřikovacích formách.

Zkušební pracoviště je vybaveno těmito stroji a zařízeními:

 • Vstřikovací lis ARBURG 470S1100-170
 • Vstřikovací jednotka Babyplast UAI – I/25P
 • Vstřikovací lis Babyplast 10/12P
 • Temperační přístroj TP+D-S-2:160
 • Suška Drymax E30-30M
 • Měřicí zařízení včetně software

Toto pracoviště bude sloužit nejen naší konstrukci a technologii, ale v případě volné kapacity nabízíme i našim zákazníkům možnost využití tohoto pracoviště.

Jsme schopni nabídnout:

1. Odzkoušení formy do velikosti 490x440x490 mm na stroji Arburg 470 S

 • možnost vícekomponentního vzorování pomocí vstřikovací jednotky UAI Babyplast
 • možnost temperování formy pomocí temperačního přístroje Tempro-plus D Standard-2-160
 • možnost nasušení materiálu v sušícím silu Drymax E30-30M

2. Odzkoušení speciálních forem na lise Babyplast 10/12

 • možnost vícekomponentního vzorování pomocí vstřikovací jednotky UAI Babyplast
 • možnost temperování formy pomocí temperačního přístroje Easytemp 95
 • možnost nasušení materiálu v sušícím silu Drymax E30-30M

3. Měření výpadových kusů:

 • možnost oměření dílů pevnými měřidly
 • možnost vyhodnocení výsledku pomocí metody SPC
 • možnost předání náměrů v digitální podobě
PROTOTYPOVÉ A TESTOVACÍ CENTRUM VSTŘIKOVACÍCH FOREM
INOVACE SAMOSTATNÉ VSTŘIKOVACÍ TRYSKY S JEHLOVÝM UZÁVĚREM
ŘEŠENÍ SNADNÉ VÝMĚNY MATERIÁLU V HORKÉM SYSTÉMU A ELEKTRICKY VYHŘÍVANÁ PODKLADOVÁ DESKA NAHRAZUJÍCÍ TEMPERACI FORMY OLEJEM