Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

O společnosti

Ušli jsme dlouhou a úspěšnou cestu. V současnosti zastupujeme řadu zahraničních firem a disponujeme vlastní nástrojárnou a vstřikovnou plastů. Díky svým dlouholetým zkušenostem s horkými systémy a nástroji na vstřikování plastů nabízíme komplexní řešení forem od konstrukčního návrhu formy, dodávku kompletního nástroje sestaveného z certifikovaných normalizovaných dílů, až po finální výrobu požadovaných plastových výlisků.

Bude nám ctí spolupracovat i s Vámi.

JAK ŠEL ČAS

1995

Firma Bohumil Cempírek Cecho, byla založena v r. 1995 jako obchodní a servisní zastoupení německého výrobce horkých systémů Ewikon. Od té doby se firma posunula z pozice regionální na celostátní s přesahem do zahraničí.

2 zaměstnanci

1997

V roce 1997 se Cecho stalo prvním zahraničním zastoupením výrobce normalizovaných dílů společnosti FCPK Bytów Polsko, dceřinné společnosti americké firmy SUPERIOR. Díky této spolupráci zajišťuje prodej normalizovaných dílů pro výrobu a opravy forem na vstřikování plastů, střižných a lisovacích nástrojů.

Ve stejném roce začala také spolupráce s italskou firmou Rambaldi + vyrábějící miniaturní vstřikovací lisy a přídavné vstřikovací jednotky pro dvou a vícekomponentní vstřikování Babyplast.

2004

Jsme firmou, která si zakládá na kvalitě svých služeb, proto je pro nás ISO certifikace samozřejmostí. Od roku 2004 je proto firma Cecho držitelem certifikátu ISO 9001:2001, a tuto certifikaci pravidelně obměňujeme.

32 zaměstnanců

2005

V roce 2005 se Cecho stalo výhradním výrobcem komponentů pro horké vtoky společnosti ORYCON EU. Tyto vstřikovací systémy sami vyrábíme a servisujeme.

2008

Roku 2008 došlo k významnému milníku v historii společnosti, která se díky změně právní subjektivity stala společností s ručením omezeným. Od té doby pokračuje pod názvem CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s. r. o.

2013

Výstavba nové výrobní haly a administrativní budovy.

49 zaměstnanců

2014

Nákup nových technologií do nástrojárny a vstřikovny plastů.

2015

Zastoupení výrobce normalizovaných dílů CUMSA.

2016

Dovybavení nástrojárny a lisovny. Rozvíjení technologie výroby v oblasti vstřikování plastů.

130 zaměstnanců

2019

Zahájení projektu rozšíření skladových prostor.

Certifikace QMS dle normy IATF 16949.

145 zaměstnanců

2022

Výstavba nové výrobní haly a administrativní budovy, která výrazně rozšiřuje stávající prostory.

Já říkám buďme slušní.
Mezi sebou, k zákazníkům.

Nedělejme ze sebe borce, kteří všechno vědí, umějí.
Buďme slušní, mějme sami k sobě úctu.

My přece něco umíme a posunujeme se, pracujeme na sobě. Na tomto principu můžeme firmu dále rozvíjet.

Bohumil Cempírek

Bohumil Cempírek st.

Bohumil Cempírek