Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Výzkum a vývoj

Akcelerační simulátor nárazů vozidel

V letech 2013-2016 probíhal projekt aplikovaného výzkumu Alfa TAČR spolu s FS ČVUT v Praze a DEKRA CZ, a.s. a vznikl funkční vzorek setrvačníkového katapultu pro Akcelerační simulátor nárazů vozidel. Cílem projektu bylo vytvořit funkční vzorek simulátoru se záměrem následné malosériové výroby. Vytvořený funkční vzorek simulátoru umožňuje levnější a dokonalejší testování prvků pasivní bezpečnosti vozidel dle EHK 16. Vytvořený simulátor demonstruje možnost mobilního transportu a nižší pořizovací i provozní náklady.

Pro více informací o technických parametrech, komerčních podmínkách kontaktujte e-mail ivo.nemec@cecho.cz