Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

PLNÍME NEJVYŠŠÍ POŽADAVKY NA KVALITU

Náš systém kontroly kvality je certifikován dle normy IATF 16949, proto plníme nejvyšší požadavky na jakost stanovené našimi zákazníky.

Mezi hlavní cíle společnosti CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. je orientace na dosahování vysoké úrovně kvality našich výrobků a jsme tak spolehlivým obchodním partnerem.

KONTROLA VSTŘIKOVACÍCH FOREM

Kontrola vstřikovacích forem a jejich součastí

Vstřikovací formy jsou měřeny a kontrolovány během výrobního procesu i po jeho dokončení.

Pro kontrolu vyráběných komponentů vstřikovacích forem a zhotovených elektrod, používáme kromě standardních měřidel zejména 3D měřící centrum Wenzel XO 55 a 3D optický měřicí přístroj Vertex 311HM.

UVOLNĚNÍ VÝROBNÍHO PROCESU

Uvolnění výrobního procesu a výrobku

Po dokončení vstřikovací formy či jejich optimalizačních smyčkách následuje vzorovací zkouška a díly jsou následně zkontrolovány a proměřeny 3D optickým měřícím přístrojem Vertex 311HM.

Uvolnění plastového výlisku do sériové výroby probíhá na základě požadavků zákazníka dle metodik VDA2/PPAP.

Samozřejmostí při předložení vzorkování zákazníkovi je zhotovení a dodání měrového protokolu včetně ostatní dokumentace v rozsahu požadovaném zákazníkem.

Schválené a uvolněné vzorky, výkresy a kontrolní plány a ostatní výrobní dokumentace patří ke standardu naší výroby, které podléhají pravidelným výrobkovým auditům.

KONTROLA KVALITY DÍLŮ

Kontrola kvality a měření sériově vyráběných plastových výlisků

Sériově vyráběné plastové díly pravidelně vzhledově kontrolujeme a měříme dle schválených kontrolních plánů.

V případě požadavků zákazníka na SPC řízení procesu důležitých znaků provádíme vyhodnocování naměřených dat pomocí statistického software QTREE-SPC CS.

Ke každému výrobku tvoříme katalog možných vad, který je průběžně aktualizován. Pro kontrolu výroby u stroje je závazný uvolněný kus pracovníkem kontroly kvality, který musí odpovídat zákazníkem schválenému referenčnímu vzorku. Tyto schválené referenční vzorky se používají při uvolnění výroby, k řešení otázek týkajících se kvality při výrobě a při případném reklamačním řízení s odběratelem výrobků.

Na vzniklé problémy s kvalitou a případné reklamace zákazníka zpracováváme 8D Report s adresným a termínovaným nápravným opatřením.

PRAVIDELNÉ AUDITY

Pravidelné audity

Každoročně se ve společnosti CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. provádíme řadu interních auditů (systémových, procesních a výrobkových) dle schváleného programu auditů na daný rok.

S ohledem na specifické požadavky v automotive jsme certifikováni na řízení systému managmentu kvality dle normy IATF 16949.

Úroveň kvality je prověřována i náročnými zákaznickými audity například od zákazníků MAGNA, KES, XEROX, ITW, VARROC a dalšími.

HLEDÁTE SPOLEHLIVÉHO DODAVATELE?

Zastupujeme řadu zahraničních firem plastikářského průmyslu a disponujeme vlastní nástrojárnou a vstřikovnou plastů. Nabízíme komplexní řešení od konstrukčního návrhu formy, přes dodávku kompletního nástroje po finální výrobu požadovaných plastových výlisků.

KONTAKTUJTE NÁS