Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Cena PATRIA NOSTRA 2020

Rodinná firma CECHO – Bohumil Cempírek, s.r.o. získala ocenění PATRIA NOSTRA 2020 za příkladnou péči o vytváření podmínek pro regionální průmysl, řemesla a obchod.

Cena Patria Nostra je udělována za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR, realizovaný v letech 1990–2020. Iniciátory udělení těchto cen byla Správa pražského hradu a Czech Architecture Week. Právě tato druhá společnost přišla v tomto roce s novým národním projektem Náš venkov 1990 – 2020, kterým chtěla vzdát hold všem těm, kteří se za posledních 30 let aktivně zasloužili o udržování, ale zejména o rozvíjení venkova v letech, kdy se nové cesty musely hledat často složitým způsobem.

Úvodní ceremoniál 8. října 2020 ve Španělském sále Pražského hradu však proběhl bez předávajících i bez přebírajících, a také bez připravených vystoupení pěveckých, hudební a tanečních souborů z různých krajů. Covid-19 způsobil, že slavnostní událost museli organizátoři rozdělit k postupnému uskutečnění mezi Kancelář prezidenta republiky, ministerstva, hejtmanství a arcibiskupství.

Mimořádného ocenění za Kraj Vysočina se dostalo rodinné firmě CECHO – Bohumil Cempírek, s.r.o. z Polničky, která si právě letos připomíná 25 let své existence. Cenu ministra průmyslu a obchodu PATRIA NOSTRA 2020 doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA za příkladnou péči o vytváření podmínek pro regionální průmysl, řemesla a obchod získala firma CECHO v hodnoceném období rozvoje venkova v letech 1990 – 2020 za výstavbu svého nového firemního sídla v Polničce. Stavební dokumentace objektu administrativní budovy a provozní haly, které byly slavnostně otevřeny v roce 2014, vznikala v projekční kanceláři firmy SANTIS Žďár nad Sázavou pod vedením architekta Ing. Arch. Martina Zezuly, stavbu s citlivým vsazením do přírodního prostředí na okraji katastru obce zrealizovala firma A+Š Stavby Žďár nad Sázavou. Areál firmy CECHO již v minulosti získal také Čestné uznání hejtmana Kraje Vysočina za Stavbu roku, firma byla v minulosti také úspěšná v krajské kole soutěže „Firma přívětivá rodině“.

Cenu PATRIA NOSTRA 2020 převzali z rukou ministra Karla Havlíčka v úterý 13. října v Praze na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR jednatelé rodinné společnosti Bohumil Cempírek a jeho syn Bohumil Cempírek ml. Slavnostními aktu byli přítomni také Stanislav Šmerda z firmy A+Š Stavby a Ing. Zdeněk Tulis z projekční kanceláře SANTIS. Z předávání cen vznikl i záznamový filmový dokument v režii Jiřího Adamce.

K významnému úspěchu a ocenění blahopřejeme!

Další novinky

06/05/2024

Den otevřených dveří 2024

Dne 22. 6. 2024 se opět otevřou brány CECHA!

30/04/2024

Do práce na kole

Zaměstnanci společnosti Cecho se společně s více než 25 tisíci dalších lidí z více než 2 500 firem zapojí do 14. ročníku celorepublikové květnové výzvy Do práce na kole.

14/12/2023

POUR FÉLICITER 2024

Vážení obchodní přátelé, děkujeme za dosavadní spolupráci, přejeme příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný nový rok 2024.

ARCHIV NOVINEK