Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

CONTACT US

SALES

Tomáš Filippi
director of "Purchasing/Sales" division
776 277 977
566 696 637

BABYPLAST

Bohumil Cempírek ml.
director of the "Babyplast, Hot Runners" division
602 548 084
566 696 615

TOOL SHOP

Bc. Radek Chlubna
project manager
725 028 007

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

Polnička 309
591 02 Žďár nad Sázavou

TIN: 27680703
VAT ID: CZ27680703

Registered with the Regional Court in Brno, Section C, File 515 79