contact us

close send message

Systém řízení kvality

Mezi hlavní cíle společnosti CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. je orientace na dosahování vysoké úrovně kvality našich výrobků, chceme být spolehlivým partnerem pro své zákazníky a obchodní partnery.

Společnost má od roku 2004 zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9001.

V rámci neustálého zlepšování úrovně systému kvality je jednatelem společnosti vyhlášena politika kvality a cíle kvality na aktuální rok.

Efektivita systému je opakovaně prověřována a certifikát je pravidelně obnovován.

Společnost CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. plní nejvyšší požadavky na kvalitu stanovené zákazníky, kteří jsou zejména z oblasti automobilového, elektro, spotřebního a stavebního průmyslu.

KVALITA VE VÝROBĚ

Pro kontrolu a měření při výrobě používáme následující měřicí přístroje:

  • 3D měřicí centrum Wenzel XO 55
  • 3D optický měřicí přístroj Vertex 311HM
  • tvrdoměr shore A, tvrdoměr HRC
  • ostatní standartní pevná a délková měřidla a kalibry

KONTROLA VSTŘIKOVACÍCH FOREM A JEJICH SOUČASTÍ

Vstřikovací formy jsou měřeny a kontrolovány během výrobního procesu i po jeho dokončeni na našem 3D měřicím centru Wenzel XO 55.

Pro kontrolu vyráběných komponentů vstřikovacích forem a zhotovených elektrod, používáme kromě standardních měřidel zejména 3D měřící centrum Wenzel XO 55 a 3D optický měřicí přístroj Vertex 311HM.

UVOLNĚNÍ VÝROBNÍHO PROCESU A VÝROBKU

Po dokončení vstřikovací formy či jejich optimalizačních smyčkách následuje vzorovací zkouška. Díly jsou následně zkontrolovány a proměřeny, pro toto měření je využíván zejména 3D optický měřicí přístroj Vertex 311HM.

Uvolnění plastového dílu do sériové výroby probíhá na základě požadavků zákazníka dle metodik VDA2/PPAP. Samozřejmostí při předložení vzorkování zákazníkovi je zhotovení a dodání měrového protokolu včetně ostatní dokumentace dle VDA2 nebo PPAP, v požadovaném rozsahu na základě požadavku zákazníka.

Schválené a uvolněné vzorky, výkresy a kontrolní plány a ostatní výrobní dokumentace patří ke standardu naší výroby.

KONTROLA KVALITY A MĚŘENÍ SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÝCH PLASTOVÝCH DÍLŮ

Sériově vyráběné plastové díly pravidelně vzhledově kontrolujeme a měříme dle schválených kontrolních plánů.

V případě požadavků zákazníka na SPC řízení procesu důležitých znaků provádíme vyhodnocování naměřených dat pomocí statistického software QTREE-SPC CS.

Ke každému výrobku tvoříme katalog možných vad, který je průběžně aktualizován. Pro kontrolu výroby u stroje je závazný uvolněný kus pracovníkem kontroly kvality, který musí odpovídat odběratelem schválenému referenčnímu vzorku. Tyto schválené referenční vzorky se používají při uvolnění výroby, řešení otázek týkajících se kvality při výrobě a při případném reklamačním řízení s odběratelem výrobků.

Na vzniklé problémy s kvalitou a případné reklamace zákazníka zpracováváme 8D Report s adresným a termínovaným nápravným opatřením.

AUDITY

Každoročně se ve společnosti CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. provádíme řadu interních auditů (systémových, procesních a výrobkový) dle schváleného Programu auditů na daný rok. Systém jakosti ve společnosti je podroben každým rokem dozorovému auditu a jednou za tři roky auditu recertifikačnímu.

Tyto audity provádí akreditovaná společnost AUDiSO.

Úroveň kvality je prověřována i náročnými zákaznickými audity například od zákazníků Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., KES - kabelové a elektrické systémy, spol. r.o., XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. aj.